Mot antisemitism

MOT ANTISEMITISM

Antisemitism är ett allt växande problem. Hoten mot judarna har blivit allt vanligare och okvädningsorden alltmer rasistiska och nedvärderande. Mot denna bakgrund vill RFF göra aktiva insatser för att förhindra att ungdomar dras in i negativa spiraler med rasism och intolerans.

Hoten mot judarna kommer från två håll, dels från muslimska extremister, dels från högerextrema rörelser med rötter inom nazismen.  I Malmö ropades hösten 2017 under en demonstration ”Vi ska skjuta judarna”, fönster i synagogan krossades, den judiska begravningsplatsen utsattes för ett brandattentat. I Göteborg demonstrerade den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen och brandbomber slängdes mot synagogan av andra gärningsmän. Det råder en hätsk och allt hårdare stämning mot judarna. Flertalet vågar inte längre bära judiska kulturella eller religiösa symboler synliga när de är ute, t.ex. Davidstjärna eller kippa. De judiska församlingarna och andra judiska institutioner (synagogor, förskolor, ålderdomshem, skolor m.fl.) får dagligen ta emot hot och de tvingas lägga stora resurser på omfattande säkerhetsåtgärder.

kansli@riksff.se


Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

KONTAKT

CONTACT US

kansli@riksff.se


The Swedish National Organization for Holocaust Education

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept