Hem

Kunskapslyft om Förintelsen 

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen är en insats för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Det är utifrån detta perspektiv som Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen vill stärka lärare och andra engagerade (både inom grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, folkhögskolor, universitet och högskolor) samt andra aktörer inom det civila samhället i rollen att förmedla kunskap om Förintelsen och dess följder. Med ett kvalificerat innehåll och exempel på god praxis vill vi främja demokrati, tolerans och alla människors lika värde. 

Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen innehåller dokumentärfilmen När rösterna tystnar, pedagogiskt material i form av lärarhandledningar, böckerna Flykten från ett folkmord och Vad dina ögon såg: berättelsen om hur Ester och Leon överlevde samt en trailer. Det vill motivera eleverna på högstadiet och gymnasiet att lära sig mer om värdegrunder och samtidigt ge tillfälle till diskussioner.

Filmen distribueras av Sveriges Utbildningsradio AB (UR) på plattformarna UR Play och UR Access.

När rösterna tystnar

Genom att berätta om enskilda människors livsöden och upplevelser under Förintelsen och sätta in dem i ett historiskt sammanhang synliggörs nazismens faror och konsekvenser såväl för samhället som för den enskilda individen. Filmen ger förutsättningar för att skapa förståelse, medkänsla och empati för utsatta människor.

Det är ofta först när rationellt tänkande samspelar med våra emotionella upplevelser som vi kan närma oss en förståelse för antisemitismens och rasismens följder och bygga upp ett långsiktigt förhållningssätt till dem. Det är genom den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia.

Pedagogiskt material

Författaren Marias bok skildrar ett antal överlevandes öden från andra världskriget och Förintelsen. Maria besöker en skola för att prata om boken och händelserna de skildrar: den unga judiska mamman Deborah i Warszawas getto inser att hon och hennes son måste fly om de ska ha en chans att överleva. Och Leon och Ester är bara barn när de tvingas till några av de mest ökända koncentrationslägren.

Vi vill varna för starka bilder, filmsekvenser och berättelser som kan uppröra.

Till filmen finns lärarhandledningar samt fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. Fem förslag till fördjupade teman med övningar ingår. Dessa teman syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen, men också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, vikten av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet. 


Tema 1 – Judisk identitet i Polen

Tema 2 – Antisemitism

Tema 3 – Warszawas getto

Tema 4 – Värdet av demokrati

Tema 5 – Räddarna

Trailer

Languages: Swedish, English, German

For English or German subtitles, click on the settings icon at the bottom of the video screen, then on subtitles and English or German.