Kalendarium

Kalendarium

Samling för demokrati

Torsdagen den 27 januari 2022, kl. 13.30-15.30

Länk till livesändning av Samling för demokrati


Till åminnelse av Förintelsen inbjuds ni till en minnesstund för demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld. Samling för demokrati arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Judiska församlingen i Göteborg.

Länk till inbjudan

Heliga rum: Göteborg – en stad med många religioner

Foto: Mikael Ringlander

Göteborgs stadsbibliotek 12 januari – 23 februari 2022


De 33 bilderna i utställningen visar olika religiösa rum; kristna, muslimska, judiska, sikhiska och buddhistiska, med flera.

Evenemang av Göteborgs stadsbibliotekGöteborgs stift Svenska kyrkan och Sensus Göteborg

Antisemitism och islamofobi – igår, idag, men inte i morgon!?

Tisdagen den 25 januari 2022 kl. 18.00–19.30

Facebook Live

Antisemitismens och islamofobins rötter är djupa och ofta sammanflätade. I de båda idétraditionerna, som har tagit sig olika uttryck genom århundradena, finns det ett stort behov av att förnedra och förminska ”den andre”. Historien visar att det kan få förödande konsekvenser, något vi påminns om också i vår tid. Vilket ansvar för detta kan läggas på religiösa traditioner, och hur kan religiösa aktörer arbeta antirasistiskt?


Medverkande: Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor, Svenska kyrkan.

Ingrid Lomfors, historiker och tidigare intendent för Forum för levande historia.

Salahuddin Barakat, imam, ordförande i föreningen Svenska kommittén mot antisemitism, författare och journalist.

Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 18.00–19.30

Facebook Live

Jesus - kan det finnas mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, som i sin bok Jesus vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan. En problematiserande levnadsteckning över en av världshistoriens mest omdebatterade människor.

Jesus – jude, religionsstiftare, profet

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit ett 70-tal böcker om svensk och internationell historia. Han är krönikör i Svenska Dagbladet och skriver i Populär Historia.

Samtalsledare är Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.