Mot antisemitism

MOT ANTISEMITISM

Antisemitism är ett allt växande problem. Hoten mot judarna har blivit allt vanligare och okvädningsorden alltmer rasistiska och nedvärderande. Mot denna bakgrund vill RFF göra aktiva insatser för att förhindra att ungdomar dras in i negativa spiraler med rasism och intolerans.

VILL DU VETA MER?

LUNDS UNIVERSITET

Witnessing Genocide

Ett unikt källmaterial från de överlevande från olika koncentrationsläger, som kom med de vita bussarna 1945 till Sverige.  Över 500 djupintervjuer.

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, Washington

Dokument, bilder, filmer m.m från slutet av första världkriget till början av 1950-talet

YAD VASHEM, Jerusalem

The World Holocaust Remembrance Center

Institution för forskning, dokumentation och utställning om Förintelsen. Några axplock:

ANTISEMITISM - DÅ OCH NU

Ett kostnadsfritt informationsmaterial av Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för Levande historia

UNDERVISA OM

KONTROVERSIELLA FRÅGOR

Att verka i spänningsfält

Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter

Ett utbildningspaket för lärare som utarbetats av Europarådet

HANTERA KONTROVERSIELLA FRÅGOR

Utveckla strategier för att hantera spänningsfält och undervisningen om kontroversiella frågor i skolan

Ett verktyg som gör det lättare för rektorer och skolledare att hantera spänningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan.

Ett utbildningspaket som utarbetats av Europarådet

KONTAKT

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

CONTACT

The Swedish National Organization for Holocaust Education


© Copyright 2021. All Rights Reserved.