Om oss

Om oss

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som bildades för att genomföra aktiva insatser mot antisemitism och rasism. Vi arbetar med projekt som har som ändamål att

  • förebygga och motverka antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering,
  • fortbilda om nazisternas och kommunisternas brott mot mänskligheten,
  • främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter samt alla människors lika värde.
Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF)

RFF utgår från en vision och värdegrund om alla människors lika värde. Allt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vilar på regeringens vision och värdegrund om att ”de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar”.

RFF samverkar och har en öppen dialog med myndigheter och aktörer inom civilsamhället för att öka förståelsen för och kunskapen om minoriteternas roll i samhället och gestalta deras ursprung. Verksamheten bedrivs med stöd från myndigheter samt fonder och stiftelser.

Kontakt

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF)