Pressrum

Pressrum

Välkommen till RFF:s pressrum. Här finns mer information om RFF och bilder. Är du journalist eller representerar media, kontakta oss gärna med din förfrågan.

Information

2021-10-25

Kunskapslyft om Förintelsen - Nytt unikt utbildningsmaterial mot antisemitism

Inför det Internationella forumet för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism Remember ReAct släpper Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) dramadokumentären När rösterna tystnar. Det är en film som ingår i utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen som vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet. Lärarna får ett helt nytt och unikt pedagogiskt verktyg för att förebygga och motverka antisemitism i skolorna. 

2021-10-25

Kunskapslyft om Förintelsen - Mer information

En av de genomgående tankarna i filmen När rösterna tystnar är att det främst är genom ”den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia” och att historia är mer än ”statistik och siffror”. Förintelsen drabbade så oerhört många människor och det är naturligtvis viktigt att omfånget av denna katastrof framstår i sin helhet för eleverna. Men det är svårt att förstå verkligheten bakom siffror och generaliseringar om vi inte samtidigt ser händelseförloppen utifrån de enskilda människornas upplevelser och erfarenheter.

2021-10-25

Kunskapslyft om Förintelsen - Faktablad

Kunskapslyft om Förintelsen omfattar en pitchfilm, en huvudfilm och lärarhandledningar.

Filmfakta

2021-09-23

Vad dina ögon såg: Berättelsen om hur Ester och Leon överlevde

Ester och Leon Rytz var bara barn när de tvingades till några av de mest ökända koncentrationslägren under andra världskriget, som Treblinka, Auschwitz och Bergen-Belsen. De miste allt: sina familjer, sitt land, sin ungdom. Mot alla odds lyckades de överleva avrättningar, slavarbete, sjukdomar, svår svält och till och med dödsmarschen från lägret.   

Om Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som bildades för att genomföra aktiva insatser mot antisemitism och rasism.

RFF utgår från en vision och värdegrund om alla människors lika värde. Allt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vilar på regeringens vision och värdegrund om att ”de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar”.

RFF samverkar och har en öppen dialog med myndigheter och aktörer inom civilsamhället för att öka förståelsen för och kunskapen om minoriteternas roll i samhället och gestalta deras ursprung. RFF arbetar med projekt som har som ändamål att

  • förebygga och motverka antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering,
  • fortbilda om nazisternas och kommunisternas brott mot mänskligheten,
  • främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter samt alla människors lika värde.

Verksamheten bedrivs med stöd från myndigheter samt fonder och stiftelser.