Projekt

PROJEKT

Kunskapslyft om Förintelsen

Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen innehåller dokumentärfilmen När rösterna tystnar, pedagogiskt material om Förintelsen, publikationer och en trailer. Det vill motivera eleverna på högstadiet och gymnasiet att lära sig mer om Förintelsen och värdegrunder, och samtidigt ge tillfälle till diskussioner.

När rösterna tystnar – En film om Förintelsen

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

En av de genomgående tankarna i filmen När rösterna tystnar är att det främst är genom ”den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia” och att historia är mer än ”statistik och siffror”. Förintelsen drabbade så oerhört många människor och det är naturligtvis viktigt att omfånget av denna katastrof framstår i sin helhet för eleverna. Men det är svårt att förstå verkligheten bakom siffror och generaliseringar om vi inte samtidigt ser händelseförloppen under Förintelsen utifrån de enskilda människornas upplevelser och erfarenheter.

När rösterna tystnar är en film om Förintelsen. Den vill motivera eleverna på högstadiet och gymnasiet att lära sig mer om historiska händelser och Förintelsen. Samtidigt vill den ge tillfälle till diskussioner om Förintelsen. Med lärarens hjälp och vägledning får eleverna en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att ständigt vara vaksam på att demokratin hålls vid liv och försvaras. Filmen lyfter fram vikten av att ha mod att gå utanför den egna gruppen, att ta ansvar även för dem som kan upplevas som annorlunda eller främmande. För ett demokratiskt samhälle krävs det att vi kan se förbi de kulturella, språkliga och etniska skillnader som finns och se medmänniskan i den andre. Vi bär både ett individuellt och gemensamt ansvar.

Speltid: 36 minuter

Språk: Svenska, Engelska

Textad: Ja

Produktionsår: 2021

Ålder: Rekommenderas från 15 år

En film om Förintelsen producerad av Skaparkraft Film & Musikproduktion.


Se filmen på UR Play eller UR Access.

Det är en dramadokumentär som skildrar enskilda människors livsöden under Förintelsen. Den förflyttar tittaren mellan nutid och dåtid och blandar drama, historiskt arkivmaterial och animationer. Filmen drar också paralleller till i dag och till vad vi kan lära oss av Förintelsen. Handlingen tar sin början i dagens Göteborg och letar sig sedan vidare till Polen vid tiden för andra världskriget. Genom att involvera ungdomar som skådespelare och statister skapas en brygga mellan de historiska händelserna under Förintelsen och den vardagliga miljön i skolan. Därmed blir det lätt för eleverna att känna igen sig och knyta an till innehållet.

De medverkande ungdomarnas reaktioner och berättarens röst blir en koppling till samtiden. De vävs in i filmen och förmedlar en känsla av hopp om att en ny generation tar till sig lärdomar från Förintelsen. Och baserar sina antaganden på källkritiska kriterier och inser värdet av demokrati.

Lärarhandledningar om Förintelsen

KUNSKAPSLYFTET FÖR FÖRINTELSEN

Publikationer – Vittnesmål om Förintelsen

Till filmen finns lärarhandledningar om olika teman med anknytning till Förintelsen. Det finns också fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. De syftar till att ge förslag till hur du kan använda filmen när du undervisar om Förintelsen. I de två första delarna hittar du en kort sammanfattning av filmens handling, kopplingen till skolans styrdokument och en historisk bakgrund till Förintelsen. Fem förslag till fördjupade teman och övningar om Förintelsen ingår också. Dessa teman syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen, men också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, vikten av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet. 

Filmens handling och styrdokument

Förintelsen – Historisk bakgrund

Tema 1 – Judisk identitet i Polen

Tema 2 – Antisemitism

Tema 3 – Warszawas getto

Tema 4 – Värdet av demokrati

Tema 5 – Räddarna

Mer om Pedagogiskt material om Förintelsen

Flykten från ett folkmord
vad dina ögon såg

FLYKTEN FRÅN ETT FOLKMORD

av Maria Vajta Klamer

En bok om några polska judars öden under Förintelsen

Kommer snart som e-bok!

Läs mer

VAD DINA ÖGON SÅG:

BERÄTTELSEN OM HUR

ESTER OCH LEON ÖVERLEVDE

av Snezana Bozinovska

En bok om hur Ester och Leon överlevde Förintelsen

Läs mer

FLUCHT VOR DEM MORD

AN EINEM VOLK

Maria Vajta Klamer

Tyska / Deutsch


Läs mer

FRÅN SIGHET TILL GÖTEBORG

Riszis och Leibis resa genom livet

av Elisabeth Fogel


Läs mer

vor dem mord

Läs mer om publikationerna med vittnesmål om Förintelsen.

Trailer

Speltid: 2:48 min

Medverkande: Ester och Leon Rytz

Skaparkraft Film & Musikproduktion