Dokumentärfilm

PROJEKT

Genom att berätta om enskilda människors livsöden och upplevelser under Förintelsen och sätta in dem i ett historiskt sammanhang synliggörs nazismens faror och konsekvenser såväl för samhället som för den enskilda individen.

Projektet har samtidigt förutsättningar att skapa medkänsla och empati för utsatta människor. Det är ofta först när rationellt tänkande samspelar med våra emotionella upplevelser som vi kan närma oss en förståelse för antisemitismens och rasismens följder och bygga upp ett långsiktigt förhållningssätt till dem. Det är genom den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia.

DOKUMENTÄRFILM

 

RFF arbetar med produktionen av en dokumentärfilm för att erbjuda lärarna ett pedagogiskt verktyg när de undervisar om andra världskriget och Förintelsen. 

 

ETT PROJEKT I SAMARBETE MED

Filmen har förutsättningar inte enbart att väcka frågor och diskussioner kring antisemitism utan även att ge lärarna ett verktyg för att lyfta källkritikens betydelse högst upp på agendan.

ETT PROJEKT MED STÖD AV

KONTAKT

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

CONTACT

The Swedish National Organization for Holocaust Education


© Copyright 2020. All Rights Reserved.