Dokumentärfilm

PROJEKT

Genom att berätta om enskilda människors livsöden och upplevelser under Förintelsen och sätta in dem i ett historiskt sammanhang synliggörs nazismens faror och konsekvenser såväl för samhället som för den enskilda individen.

Projektet har samtidigt förutsättningar att skapa medkänsla och empati för utsatta människor. Det är ofta först när rationellt tänkande samspelar med våra emotionella upplevelser som vi kan närma oss en förståelse för antisemitismens och rasismens följder och bygga upp ett långsiktigt förhållningssätt till dem. Det är genom den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia.

ETT PROJEKT MED STÖD AV

DOKUMENTÄRFILM

När rösterna tystnar

En film med vittnesmål om Förintelsen

Kommer hösten 2021!

Se vår trailer på

Watch our trailer on

ETT PROJEKT I SAMARBETE MED

Ett pedagogiskt instrument till lärarna när de undervisar om andra världskriget och Förintelsen. Filmen väcker frågor och diskussioner kring antisemitism och ger lärarna verktyg för att lyfta källkritikens betydelse högst upp på agendan.