Fortbildning för lärare

Fortbildning för lärare

Foto: Karl Gabor

Måste vi fortfarande prata om Förintelsen?

Ingrid berättar om Förintelsen och dess påverkan på världen idag. För henne är det viktigt att berätta om Förintelsen för det handlar om historia som inte ligger så långt bakom oss i tid. Det hände också i vår geografiska närhet.  

Foto: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

Skolan har ett viktigt uppdrag

Charlott är en lärare som har en stark inställning till utbildning om Förintelsen. Hon anser att det är viktigt att elever lär sig om den mörka historien och konsekvenserna av hat och intolerans. Charlott betonar också vikten av att eleverna ska få möjlighet att reflektera över sin egen roll i att försvara mänskliga rättigheter och bekämpa rasism och diskriminering.

Prenumerera nu på Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen på YouTube för att ta del av kunskap och information om denna fruktansvärda del av vår historia. Lär dig mer om Förintelsen och vikten av att bevara minnet för framtida generationer. Bli en del av gemenskapen som arbetar för att sprida kunskap och uppmärksamma den här viktiga frågan. @riksorganisationenforintelsen

Hur undervisar man om Förintelsen?

studiedagar förintelsen

Undervisning om Förintelsen är viktig för att förhindra att sådana grymheter upprepas och för att främja respekt för mänskliga rättigheter och tolerans. Nedan följer några generella riktlinjer för att undervisa om Förintelsen:

 1. Undervisa om historiska sammanhang: För att förstå Förintelsen måste eleverna förstå de historiska, politiska och sociala omständigheterna som ledde till den. Det är viktigt att eleverna får en förståelse för antisemitismens historia och hur den bidrog till Förintelsen.

 2. Lär om de drabbade: Det är viktigt att eleverna lär sig om offren för Förintelsen. Eleverna bör lära sig om judar och judendom, liksom andra grupper som också föll offer, såsom personer med funktionshinder, homosexuella och romer.

   3. Använd autentiska källor: Autentiska källor såsom dokument, fotografier och personliga berättelser från överlevande och vittnen till Förintelsen är viktiga för att förstå dess omfattning och fruktansvärda natur. Eleverna bör få chansen att granska och reflektera över autentiska källor.

   4. Främja kritiskt tänkande: Undervisning om Förintelsen bör främja kritiskt tänkande och analytisk förmåga hos eleverna. Eleverna bör uppmuntras att ifrågasätta och utmana stereotyper och fördomar.

   5. Diskutera nutida relevans: Det är viktigt att eleverna förstår hur Förintelsen har påverkat världen idag och hur dess lärdomar kan tillämpas på nutida frågor. Diskussioner om intolerans, rasism och diskriminering bör inkluderas i undervisningen.

   6. Ge stöd: Eftersom undervisning om Förintelsen kan vara svårt och känslosamt, är det viktigt att eleverna får stöd. Lärare bör finnas till hands för att hjälpa eleverna att bearbeta svåra ämnen och svara på frågor.


Undervisning om Förintelsen bör vara respektfull och informerad. Det är viktigt att eleverna förstår vikten av att minnas och hedra offren och att arbeta för att förhindra framtida folkmord och förtryck.

Rekommendationer avseende undervisning om Förintelsen

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har tagit fram rekommendationer som syftar till att fördjupa förståelsen för Förintelsen genom att ställa avgörande frågor om Förintelsens historiska kontext, dess omfattning och om varför och hur den inträffade. 

IHRA:s rekommendationer är avsedda som en grund och stöd för att

 • utveckla kunskapen om Förintelsen,
 • skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen,
 • främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia,
 • bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och reflektera över vilken relevans dessa frågor har idag.

Här hittar du IHRA:s rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen.

Kan dokumentärfilm användas i undervisningen om Förintelsen för att förebygga antisemitism?

Ja, dokumentärfilm kan användas som ett effektivt verktyg för att förebygga antisemitism genom undervisning. 

Dokumentärfilm kan ge eleverna en djupare förståelse för historiska händelser och den traumatiska verkligheten som judar och andra minoriteter upplevde under Förintelsen.

Dokumentärfilmer kan inkludera autentiska berättelser från överlevande och vittnen till Förintelsen, vilket ger eleverna en mer personlig och gripande upplevelse av händelserna. Genom att se autentiska bilder och höra autentiska berättelser kan eleverna få en bättre förståelse för hur Förintelsen faktiskt såg ut och hur den påverkade människor.

Dokumentärfilmer kan också hjälpa till att undervisa om orsakerna till Förintelsen och hur antisemitismen utvecklades och spreds. Eleverna kan lära sig om hur antisemitiska idéer spreds och hur de användes för att rättfärdiga Förintelsen.

Det är viktigt att notera att dokumentärfilmer bör användas med omsorg och att eleverna bör ha möjlighet att reflektera över det de har sett och diskutera vad det betyder för dem. Det är också viktigt att lärare är medvetna om att vissa dokumentärfilmer om Förintelsen kan vara svåra eller stötande för eleverna, och att de bör vara beredda att erbjuda stöd och vägledning vid behov.

Seminarium för lärare

Riksff workshop

Vill du att vi kommer till din skola?

Kontakta oss!

Syftet med seminariet är att belysa följande frågor:

 • Hur kan vi underlätta ditt arbete i skolan när frågor om Förintelsen och antisemitism kommer upp?
 • Hur kan ungdomar förstå vad antisemitism och andra extrema rörelser innebär och hur destruktiva värderingar sprids?
 • Hur kan lärare och elever få kunskap och verktyg för att motverka och förändra sådana attityder?
 • Hur kan du, som lärare, använda film som ett pedagogiskt verktyg i historieundervisningen om Förintelsen?
 • Hur upplever ungdomar att mänskliga rättigheter berör dem och att det är deras ansvar att göra skillnad?

En workshop om utbildning kring Förintelsen. Vi diskuterar metodik och pedagogiska verktyg för att bemöta och motverka antisemitism och extremism som förekommer och står på tillväxt bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.