Fortbildning för lärare

Fortbildning för lärare

Hur undervisar man om Förintelsen?

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har tagit fram rekommendationer som syftar till att fördjupa förståelsen för Förintelsen genom att ställa avgörande frågor om Förintelsens historiska kontext, dess omfattning och om varför och hur den inträffade. 

IHRA:s rekommendationer är avsedda som en grund och stöd för att

 • utveckla kunskapen om Förintelsen,
 • skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen,
 • främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia,
 • bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och reflektera över vilken relevans dessa frågor har idag.

Här hittar du IHRA:s rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen.

Seminarium för lärare

Kan dokumentärfilm användas i undervisningen, som verktyg för att förebygga antisemitism?

Syftet med seminariet är att belysa följande frågor:

 • Hur kan vi underlätta ditt arbete i skolan när frågor om antisemitism kommer upp?
 • Hur kan ungdomar förstå vad antisemitism och andra extrema rörelser innebär och hur destruktiva värderingar sprids?
 • Hur kan lärare och elever få kunskap och verktyg för att motverka och förändra sådana attityder?
 • Hur kan du, som lärare, använda film som ett pedagogiskt verktyg i historieundervisningen?
 • Hur upplever ungdomar att mänskliga rättigheter berör dem och att det är deras ansvar att göra skillnad?

En workshop om utbildning kring Förintelsen. Vi diskuterar metodik och pedagogiska verktyg för att bemöta och motverka antisemitism och extremism som förekommer och står på tillväxt bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

Vill du att vi kommer till din skola?

Kontakta oss!

förintelsen making a difference
studiedagar förintelsen

Studiedagar för lärare

I samarbete med Göteborgs Stad, Levande historia och Center för skolutveckling, genomfördes studiedagar för lärare på högstadiet och gymnasiet, skolbibliotekarier och annan skolpersonal om Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Följande två typer av studiedagar erbjöds:

 • Fördjupade perspektiv på nazismens och kommunismens brott. Syftet var att öka lärarnas kunskaper om de brott som förövades under Förintelsen, kommunismen och efterkrigstiden samt att sätta källkritik högst upp på agendan.
 • Källkritik och dess tillämpningar. Fokus låg på källkritiska utmaningar i dagens globala informationsflöde och källkritiska tillämpningar.
Riksff workshop

Workshops


Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen höll i en workshop om ”The Documentary as a Tool for Prevention of Anti-Semitism”. Susanne Sznajderman-Rytz vid en presentation i Berlin 2019.

RFF medverkade i ett facksymposium om Unbehagen an der Geschichte? Aufträge, Widersprüche und Herausforderungen der Geschichtsvermittlung (Obehaglig historia? Uppdrag, motsägelser och utmaningar i samband med förmedlingen av historia), som arrangerades av Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment i Berlin 2019.

Under två dagar samlades runt 160 deltagare från civilsamhällets organisationer, skolor och myndigheter för att lyssna och delta i fyra symposier om vikten att förmedla nationalsocialismens historiska och strukturella mekanismer till kommande generationer. Uppdraget står i dag - mer än 70 år efter Förintelsen - inför nya allvarliga utmaningar.