Antisemitism

ANTISEMITISM

Antisemitism är ett allt växande problem. Hoten mot judarna har blivit allt vanligare och okvädningsorden alltmer rasistiska och nedvärderande. Mot denna bakgrund vill RFF göra aktiva insatser för att förhindra att ungdomar dras in i negativa spiraler med rasism och intolerans.

MALMÖ


Malmö stad har under hösten 2020 undersökt förekomsten av antisemitism och förutsättningarna för judiskt liv i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Resultatet presenteras nu i rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, tillsammans med en forskningsöversikt och förslag på åtgärder framåt.

Undersökningen och rapporten är en del av Malmö stad och Judiska Församlingen Malmös samverkansöverenskommelse. Författare till rapporten är Mirjam Katzin.

Läs mer om Malmö stads arbete mot antisemitism

GÖTEBORG


Göteborg stad har utarbetat en plan mot rasism 2020–2023, som syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och nationella strategier och planer

– ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism,

– skapa förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör.

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 (folder)

Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism – Från ord till handling (remissversion)

Levande historia i Göteborg

ARTIKLAR

Var inte likgiltiga

Marian Turski, Gästkrönika i GP 27 januari 2021

Det började med ord, inte med mord!

Peter Hjörne, GP 2 februari 2020

Förintelsens offer hedrades vid Auschwitz

Snezana Bozinovska, GP 27 januari 2020

Ester och Leon överlevde nazisternas läger

Snezana Bozinovska, GP 26 januari 2020

ANTISEMITISM - DÅ OCH NU

Ett kostnadsfritt informationsmaterial av Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för Levande historia

LUNDS UNIVERSITET

Witnessing Genocide

Ett unikt källmaterial från de överlevande från olika koncentrationsläger, som kom med de vita bussarna 1945 till Sverige. Över 500 djupintervjuer.

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM Washington

Dokument, bilder, filmer m.m från slutet av första världkriget till början av 1950-talet

YAD VASHEM Jerusalem

The World Holocaust Remembrance Center

Institution för forskning, dokumentation och utställning om Förintelsen. Några axplock: