Fortbildning för lärare

Fortbildning för lärare

Kunskapslyft om Förintelsen

Ett kostnadsfritt utbildningspaket av Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen, som innehåller dramadokumentären När rösterna tystnar, pedagogiskt material till lärare och trailer.

Läs mer om

Kunskapslyft om Förintelsen

När rösterna tystnar

Pedagogiskt material

Publikationer

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

Sveriges Radio – Dokumentär om Förintelsen

P3 Dokumentär lanserade i mars 2023 en dokumentärserie i fem avsnitt om Förintelsen. Serien följer Ester och Leon Rytz genom deras internering i getton och läger och senare deras ankomst till Sverige.

Del 1: Fångar i nazisternas getto

Del 2: Förintelseläger och flyktförsök

Del 3: Auschwitz

Del 4: Dödsmarschen mot Bergen-Belsen

Del 5: Jakten på nazister och kärleken i Borås

Lyssna på serien här

MALMÖ

Nytt stödmaterial till lärare om Israel och Palestina-frågan

Pedagogisk inspiration har tagit fram ett omfattande stödmaterial för hur lärare kan lyfta Israel–Palestina-frågan i klassrummet. Genom att använda bland annat relationell pedagogik och så kallat multiperspektiv får professionen verktyg att hantera svåra frågor tillsammans med eleverna.

Skribent: Red. Pedagog Malmö

Läs mer här


Malmö delar en didaktisk resurs: Resursmaterial: Israel–Palestina

Israel-Palestinafrågan är en laddad och ibland svår fråga att hantera i undervisningssituationer och i andra situationer i skolan där frågan kan komma upp. Det här är ett material som riktar sig såväl till dig som undervisar om konflikten som till dig som på andra sätt kan behöva stöd i hur du ska hantera konflikten i skolan.

Materialet består av olika teman: om konflikten, om rasismer, och om pedagogiska verktyg som är en viktig utgångspunkt för att tala om frågan på bättre sätt i skolan.

Materialet består både av texter och av filmer, samt vissa reflektionsfrågor som du kan fundera över själv eller diskutera med dina kollegor. Materialet är inte menat att använda i klassrummet.

Resursmaterial: Israel–Palestina

Skribenter: Björn Westerström, Mirjam Katzin, Rebecca Stucker samt

Anders Persson, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare med Israel–Palestina-konflikten som expertområde

Utbildningsradion (UR)

En poddserie som beskriver den antisemitism som finns i Sverige och världen: inom yttersta högern, inom islamiska kretsar, i delar av vänstern och i vissa grupper med rötter i Mellanöstern. Forskarröster om ämnet varvas med personliga erfarenheter av att ha blivit utsatt. Primär målgrupp är lärare i högstadiet och gymnasiet. Avsnitten kompletteras med metodklipp där lärare berättar varför och hur de undervisar om antisemitism.

ANTISEMITISM IDAG

Avsnitt 1: Konspirationsteorierna

Avsnitt 2: Antisemitism i yttersta högern

Avsnitt 3: Antisemitism i Mellanöstern och islamistiska miljöer

Avsnitt 4: Antisemitism i vänstern

Avsnitt 5: Den oorganiserade antisemitismen


METODKLIPP

Avsnitt 1: Undervisning om antisemitism – varför?

Avsnitt 2: Undervisning om antisemitism – hur?

Avsnitt 3: Undervisning om antisemitism – så här gör jag

Avsnitt 4: Undervisning om antisemitism – arbeta kollegialt


Att undervisa om det ofattbara

En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning

av Ylva Wibaeus (2010)

Syftet med denna avhandling är dels att belysa vilka innebörder som lärare ger kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning, på vilket sätt sådan undervisning gestaltas och uppfattas av elever. Dels är syftet att diskutera detta i relation till möjligheten att utveckla elevers historiemedvetande och bibringa elever insikter om betydelsen av grundläggande demokratiska värden.

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism

Antisemitism – Då och nu

Ett kostnadsfritt informationsmaterial

Echoes & Reflections. Teaching the Holocaust. Inspiring the Classroom.

Förintelsen är mer än en historisk händelse – det är en del av den större mänskliga historien. Att utbilda eleverna om dess betydelse är ett stort ansvar.

Echoes & Reflections utbildar och samarbetar med pedagoger för att hjälpa dem att introducera eleverna till Förintelsens komplexa teman och förstå dess bestående effekt på världen.

Yad Vashem och University College London (UCL)

Yad Vashem har tillsammans med UCL Center for Holocaust Education aktivt utvecklat sin närvaro online med både kurser och föreläsningar som är fritt tillgängliga.

Kurser online

Kan ungdomar verkligen förstå omfattningen av Förintelsen? Vilka utmaningar står lärarna inför när de ska undervisa om Förintelsen? Hur undervisar vi om Förintelsen i en värld utan överlevande?

Forskare vid Yad Vashem och sakkunniga från UCL delar med sig om nya pedagogiska perspektiv om undervisningen om Förintelsen och de utmaningar som lärarna står inför. 

Teaching the Holocaust: Innovative Approaches to the Challenges We Face

Antisemitism: From its Origins to the Present

Föreläsningar online

Yad Vashem har på Youtube lagt ut en rad intressanta föreläsningar om Förintelsen ur olika perspektiv. Du finner en lista här.

Antisemitism: Origins and Trends

Challenges of Holocaust Education: A Global Perspective

Arkiv

Yad Vashem, Jerusalem

The World Holocaust Remembrance Center
Institution för forskning, dokumentation och utställning om Förintelsen. Några axplock:
Holocaust Resource Center  Dokument, bilder, vittnesmål, kartor m.m.


United States Holocaust Memorial Museum, Washington
Dokument, bilder, filmer m.m från slutet av första världkriget till början av 1950-talet


Lunds universitet

Witnessing Genocide

Ett unikt källmaterial från de överlevande från olika koncentrationsläger, som kom med de vita bussarna 1945 till Sverige. Över 500 djupintervjuer.

Svenska institutet för Förintelseforskning (IHRS)

IHRS (Institute for Holocaust Research in Sweden) har etablerats för att bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter, med ett särskilt fokus på material och ämnen av relevans för Sverige. Institutet kommer att fungera som en nod där forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som fungerar som ett komplement till Sveriges museum om Förintelsen.