Demokrati

DEMOKRATI


UNDERVISA OM

KONTROVERSIELLA FRÅGOR

Att verka i spänningsfält

Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter

Ett utbildningspaket för lärare som utarbetats av Europarådet

HANTERA KONTROVERSIELLA FRÅGOR

Utveckla strategier för att hantera spänningsfält och undervisningen om kontroversiella frågor i skolan

Ett verktyg som gör det lättare för rektorer och skolledare att hantera spänningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan.

Ett utbildningspaket som utarbetats av Europarådet

PRATA DEMOKRATI


Ett nytt utbildningsmaterial för gymnasieskolan.


Utbildningsmaterialet innehåller följande tre delar:

  • En manual för skolledare om demokrati, mänskliga rättigheter, kontroversiella frågor och Skolval. Manualen kan användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat.
  • De två andra delarna riktar sig till lärare på gymnasieskolans särskoleprogram respektive yrkesutbildningsprogram. De syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det sker främst genom olika former av övningar där eleverna tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i olika frågor.


Utbildningsmaterialet är framtaget av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF. Det är första delen i ett demokratipaket som MUCF tar fram för skolan under 2021.


Materialet är kostnadsfritt och kan laddas ner i pdf-format från www.mucf.se.