Judisk identitet

Judisk identitet

När vi talar om judar som grupp är det viktigt att vara medveten om att jude som begrepp är synnerligen invecklat. Som begrepp för identitet bör vi se att det kan gälla olika områden.

Att identifiera sig som jude kan handla om att ha en religiös övertygelse och tillhörighet till en religiös gemenskap (judisk religion/judendom), uppleva sig tillhöra en etnisk grupp (judar), uppleva en gemenskap inom en kultur (kan handla om en större och mer generell judisk kultur, eller en mindre mer lokal kultur som amerikansk judisk kultur), ha en politisk övertygelse (det finns flera att nämna men generellt främst sionism och judisk socialism). 

Det är viktigt att vara medveten om att dessa utan problem går att kombinera med identitetsmarkörer för andra grupper än judar, till exempel så kan du ha en svensk nationell identitet, en judisk religiös identitet och

samtidigt vara politiskt aktiv i en kristen politisk rörelse. Det är också viktigt att vara medveten om att individer hela tiden kan förändras både över tid och hur vi är och upplever oss själva i olika situationer. I antisemitisk ideologi är någon antingen jude eller inte jude. Och en gång definierad som jude innebär att personen alltid ses som jude.  

Vi har alla flera identiteter som inte på något vis står i motsats till varandra. Judisk identitet är möjlig att kombinera med andra kulturella, nationella och till och med religiösa identiteter. I möte med människor som hade judisk härkomst såg nazisterna bara en judiskhet felaktigt baserad på raslära, allt annat blundade de för.

En film inför den 75-åriga minnesdagen för befrielsen av Auschwitz. 

Producent: The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation

Januari 2020

Speltid: 1:42 min