Gettot i Warszawa

GETTOT I WARSZAWA

Motståndsgrupperna kämpade till mitten av maj. De två sista veckorna blev läget mycket kritiskt och de judiska motståndarna tvingades till reträtt. I en bunker på Milagatan 18 gömde sig omkring 300 judar, inklusive upprorets ledning. Den 5 maj 1943 omringade tyska trupper bunkern, många civila gav upp och lämnade bunkern medan resten fortsatte strida. Bara tolv oupptäckta personer lyckades fly från bunkern. Över 100 personer inklusive upprorets ledare Mordechaj Anielewicz dog och blev begravda i bunkern.

Den 19 april 1943  började tyska SS förband likvidera Warszawas getto och deportera gettots sista judiska invånare (50 000 av de ursprungliga 400 000 judarna) till olika förintelseläger. För att stoppa deportationen inledde judarna en väpnad kamp mot tyska trupper. Judiska motståndsgrupper bildades främst av unga politiska aktivister, många väpnade enheter hade en medelålder under 20 år. Det var stor brist på vapen.

Se Yad Vashems virtuella utställning Voices from the Inferno.